KÜRD ETNİK OLUŞUMU DOĞRU SORGULAMAK

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi
Bahoz Şavata
Kürdlerin Antik dönemde bir Ariya kavmi süreci bulunur. Özeti Bihistun Yazıtı dır. Ariya geçmişte Mitanni, Med, Pers. Part ve Sasani geçmiş var. Kürd kavmi tabiri henüz kullanılmaz. Ariya kavmi içinde yer alınır. Bir Kürd kabilesi de bu dönem adı itibariyle bilinmez!
Antik dönem sonunda gelişen Zağroslara doğan bir Kürd kavmi süreci var. Bu süreç MÖ 5. yy da Karduklar ile başlar. Karduk, Arbella, Atropone ve Zağros dağ devletcikleri ile yaşanır. Devamı MS 9 yy da İslami dönemde kurulan Hasanveyl, Şadi, Mervani ve Eyyübi Devletleri ile sürer. Kısacası bu süreçte ilk defa bölgede Karda, Gord, Ekrad ve Kurd” tanımlarını duyarız ve dönem belgelerinde görürüz.
Kürdlerin kapitalist dönemde yaşadığı milli/ulusal süreci var. Yakın geçmiş yüzyıl başında Kızıl Kürdistan, Mahabad Kürd Cumhuriyeti, Kürdistan Bölge Devleti ve Rojava Federe “Devleti” olarak devam eder.
Etnik kültürel kökendeki Ariya kültürlü kavmi sadece Mitanni, Med kabilelerin dayandırmak hatalıdır. Kürd kavmi oluşumu sürecinde geçmişte Kuzey Kürdistana yerleşmiş veya yerleştirilmiş ta Urartu ve Asur sürecinden beri Kürd olup, Pers, Part, Alan, İskit soylu Ariya kavmi kökenli birçok kabileler var.
Dışımızda Ariya kültür kökenli olmayan halklar ile yaşanan melez ilişkiler sonucu Ariya kavminin etnik kimliğini kökende koruyan ve yeni hısımlar dan alınan kültü ile şüphesiz Kürd oluşumu çıkmıştır.
Dünyanın hiçbir yerinde 24 ayar som altına benzer etnik bir yapı bulamazsınız. Kaldı ki bu geçmiş bilinen 5.000 yıllık süreç, insanlık tarihinin kısa bir sürecidir.
Genetik tarih yabana atılamaz.
Şimdilik Ariya kavmini herkesin sorgulamasını isterim.
Kürdistan’ın antik tarihi sorgulamalarıma bakmanızı tavsiye ederim.
“Medler Kürd, Persler Fars” demek hatalıdır. Bu eski Kürd tarihi okumasıdır.
Doğrusu Kürdistandaki Ariya kavmi Hurriler ile melezleşip Kürd kavmini ortaya çıkarmıştır.
İran’daki Ariya kavmi Elamlılar ile melezleşip Pers/Fars kavmini ortaya çıkarmıştır.
Etnik oluşumlar mutlak değil gayet canlı kültürel görece yaşamları olan topluluklardır.
Kürdlerin, Kürdistan tabiri ile tanımlanması da bu geçmişe parelel gelişir.
Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

İlginizi çekebilir...

ragip duran

Türk Resmi Irkçılığı popüler ve ikiyüzlüdür!

Türk devletinde ve toplumun önemli bir kesiminde ayna yok. Kendine hiç bakmıyor. Ama bir başkası, …