Roboskî’de dinmeyen acı

Roboskî’de dinmeyen acı

Roboskî’de dinmeyen acı

İlginizi çekebilir...

Bahoz Savata

BAV SILE

                              …