Home , Tag Archives: Kürtler Hakkında Bilgiler

Tag Archives: Kürtler Hakkında Bilgiler

Kürtler Hakkında Bilgiler

Kürtler Hakkında Bilgiler

(Kürtçe: tekil. Kurd کورد, çoğul. Kurdan), Orta Doğu’nun yerlilerinden olup doğuda Zagros dağlarından batıda Toros dağlarına, güneyde Hemrin dağlarından kuzeyde Kars-Erzurum platolarına kadar uzanan, Kürdistan olarak anılan coğrafî bölgede yoğun şekilde yaşayan tahminen yaklaşık 20–25 veya 20–30 milyon kişiden oluşan ve Hint-Avrupa dili konuşan halklardan biri olan etnik grup. Bugün en büyük Kürt nüfusu Türkiye’de bulunurken (11-15 milyon kişi),[16] İran, ...

Read More »