Home , Tag Archives: Nuri Dersimi

Tag Archives: Nuri Dersimi

Sinemilli Aşireti ve Komşuları

İşte gerek, özellikle Yavuz Sultan Selim dönemindeki katliamlar (kaynaklarda sayısı 50 binden fazla olan, çoğu kitapta 40 bin diye geçer, halbuki birinci elden, olayın içinde yasayan tarihçiler sayının 50 bini mütecaviz olduğunu, 50 binden fazla insanın katledildiğini söylerler o katliamda, Çaldıran’a giderken.) sırasında yaşanan bu çelişki dolayısıyla oradaki Alevi Kürt aşiretlerinden önemli bir bölümünün batıya doğru aktığını görüyoruz. Tedricen batıya ...

Read More »