Home , Tag Archives: Rum

Tag Archives: Rum

Türkiye’nin gayriresmi iktisat tarihi

Türkiye’nin gayriresmi iktisat tarihi

FERDA BALANCAR [email protected] Hıristiyan sermayesine yönelik yağmacı zihniyet üretim bilgisinden yoksun bir iktisadi yaşam ortaya çıkardı. Gazeteci ve iktisatçı Nevzat Onaran’ın ‘Emvâl-i Metrûke’nin Tasfiyesi-I, Osmanlı’da Ermeni ve Rum Mallarının Türkleştirilmesi (1914-1919)’ ve ‘Emvâl-i Metrûke’nin Tasfiyesi-II, Cumhuriyet’te Ermeni ve Rum Mallarının Türkleştirilmesi (1920-1930)’ başlıklı iki ciltlik kitabı Evrensel Basım Yayım’dan çıktı. Kitapta, İttihat ve Terakki hükümetleri döneminde, Birinci Dünya Savaşı’nda başlayan, ...

Read More »