Home , Tag Archives: Sinemilliler

Tag Archives: Sinemilliler

Sinemilli Aşireti ve Komşuları

İşte gerek, özellikle Yavuz Sultan Selim dönemindeki katliamlar (kaynaklarda sayısı 50 binden fazla olan, çoğu kitapta 40 bin diye geçer, halbuki birinci elden, olayın içinde yasayan tarihçiler sayının 50 bini mütecaviz olduğunu, 50 binden fazla insanın katledildiğini söylerler o katliamda, Çaldıran’a giderken.) sırasında yaşanan bu çelişki dolayısıyla oradaki Alevi Kürt aşiretlerinden önemli bir bölümünün batıya doğru aktığını görüyoruz. Tedricen batıya ...

Read More »

Sinemilliler:Bir Alevi Ocağı ve Aşireti

Sinemilliler:Bir Alevi Ocağı ve Aşireti

Özet : Sinemilli bir Alevi ocağının ve aşiretinin adıdır. Ağırlıklı olarak Maraş ve havalisinde yerleşmiş olan Sinemillilerin küçük bir kolu da Erzincan’dadır. Bu makalede sözlü ve yazılı kaynaklara dayanılarak Sinemilli tarihine mümkün olduğunca ışık tutulmaya çalışılmıştır. Ayrıca Alevi cemaatleri arasında başka örneklerine de rastlanılan ocak-aşiret bütünleşmesinin olası kökenleri hakkında bazı önermelerde bulunulmuştur. Çalışmanın dayandığı sözlü anlatılar Maraş, Erzincan ve İstanbul’da Sinemilli ...

Read More »